Lezingen

Wij geven in de loop van het cursusjaar diverse lezingen over actuele thema’s.

 

Lezingen zijn gratis toegankelijk. Aanmelden is niet nodig 

 

Onderwerpen